Garlleg

 • Black garlic

  Garlleg du

  Mae garlleg du, sy'n cael ei wneud o garlleg amrwd ffres a'i eplesu mewn blwch eplesu gyda'r croen am 90 ~ 120 diwrnod, yn cael effaith gwrthocsidiol dda. Mae garlleg du yn fath o fwyd y mae pawb yn gyfarwydd ag ef. Gall bwyta garlleg du fod yn dda i iechyd, yn enwedig gellir defnyddio garlleg du i helpu i hybu iechyd pibellau gwaed. Mae garlleg du yn fwyd iach iawn heb unrhyw sgîl-effeithiau. Felly, gall pobl fod yn dawel eu meddwl wrth fwyta garlleg du, ac nid oes tabŵs ar wrthdrawiadau.

 • Fresh garlic clove

  Ewin garlleg ffres

  Mae garlleg yn cynnwys mwy na 200 o sylweddau, sy'n ffafriol i iechyd corfforol a meddyliol, ar wahân i brotein a fitaminau, mae cyfansoddiad calsiwm, haearn, sinc ac elfennau eraill hefyd yn fwy niferus, mae maeth garlleg wedi bod yn agos iawn at galonnau pobl, ond efallai na fydd llawer o bobl yn teimlo eu bod o fudd i iechyd y corff o ewating garlleg, mae gan garlleg amrwd anfanteision hefyd, mae cymaint o ffyrdd o goginio garlleg hefyd.

 • Frozen garlic clove

  Ewin garlleg wedi'i rewi

  Mae'r ewin garlleg wedi'i rewi'n gyflym yn un o gynhyrchion prosesu garlleg yn ddwfn. Gyda garlleg fel y prif ddeunydd crai, fe'i defnyddiwyd yn helaeth gan y gymuned ryngwladol. O dan amgylchiadau arferol, mae angen archwilio'r deunydd hwn o ewin garlleg ar gyfer deunydd crai, socian, plicio ac eithrio mwy na 10 cam a phroses.

 • Fresh Garlic

  Garlleg Ffres

  Mae'r mathau mwyaf cyffredin o garlleg yn cynnwys 10 ewin (neu segmentau) gyda chroen gwyn. Fel rheol, y lleiaf yw'r ewin y cryfaf yw'r blas! Gellir bwyta garlleg yn amrwd neu wedi'i goginio. Mae garlleg amrwd yn rhoi blas cryf, tra bod coginio yn rhoi blas mwy ysgafn. Mae garlleg yn llosgi'n hawdd, felly cymerwch ofal wrth ffrio neu sawsio. Gellir ei ddefnyddio mewn prydau llysiau a chig, cawliau, dipiau, tro-ffrio, brwsys a stiwiau, neu ychwanegu ewin cyfan heb eu peintio mewn padell rostio gyda chig neu lysiau.

 • Dehydrated Garlic

  Garlleg dadhydradedig

  Mae gan dafell garlleg dadhydradedig ymddangosiad taclus, gellir bwyta lliw melyn golau, blas pur, neu ei ddefnyddio fel bwyd, deunyddiau ategol. Cyn belled â bod socian mewn dŵr cynnes gellir ei adfer ym mhob tymor, ac yn boblogaidd iawn yn y farchnad.