Llysiau wedi'u Rhewi

  • Frozen vegetables

    Llysiau wedi'u rhewi

    Mae llysiau wedi'u rhewi yn fath o fwyd wedi'i rewi, sy'n becyn bach o fwyd a wneir trwy rewi llysiau ffres fel pupur, tomatos, ffa a chiwcymbrau ar y tymheredd isaf a chyn gynted â phosibl ar ôl eu prosesu.