Sglodion llysiau

  • Vegetable chips

    Sglodion llysiau

    Dewiswch ddeunyddiau crai ffres, gyda lliw cywir a chroen cyfan heb unrhyw bydredd.

    Glanhau a gorchuddio deunyddiau crai mewn dŵr poeth clir. Socian y deunyddiau crai oeri mewn toddiant maltos gyda chyfran ganrannol benodol. Tynnwch y deunyddiau crai wedi'u socian â siwgr allan, eu draenio'n llawn, a'u rhewi'n gyflym yn -18. Paciwch y cynhwysion wedi'u rhewi'n gyflym i gewyll deunydd, gyda 120kg ym mhob pot. Tymheredd olew edodau Lentinus yw 85 ~ 90ac mae'r radd gwactod yn is na -0.095MPa. Wrth ffrio, arsylwch o'r twll arsylwi a dad-olewwch y tu mewn. Mae'r cynnyrch yn cael ei winnowed gan beiriant gwywo Pecyn 1500g o gynhyrchion i flychau ffoil alwminiwm. Rhowch fag o ddeoxidizer, a'i selio. Mae'r dyddiad dod i ben yn unol â gofynion y contract. Rhaid storio'r cynhyrchion gorffenedig yn y warws, a rhaid i'r pellter rhwng y waliau fod yn fwy na 20cm. Ni fydd y lleithder cymharol yn y warws yn fwy na 50%.