Ffrwythau wedi'u rhewi

  • Frozen fruit

    Ffrwythau wedi'u rhewi

    Ffrwythau naturiol 100%, Da i chi, Dim lliwiau, blasau na chadwolion artiffisial, Dim siwgr ychwanegol, Ffynhonnell fitamin C ar gyfer system imiwnedd iach - Fel rhan o ddeiet cytbwys iach. Mae un gweini o ffrwythau yn hafal i oddeutu 150g o ffrwythau. Mae canllawiau dietegol Awstralia yn argymell 2 weini o ffrwythau y dydd., Ffynhonnell ffibr ar gyfer treuliad iach - Fel rhan o ddeiet iach a chytbwys. Mae un gweini o ffrwythau yn hafal i oddeutu 150g o ffrwythau. Mae canllawiau dietegol Awstralia yn argymell 2 weini o ffrwythau y dydd. . Mae un gweini o ffrwythau yn hafal i oddeutu 150g o ffrwythau. Mae canllawiau dietegol cenedlaethol yn argymell 2 weini o ffrwythau y dydd.