Sbeisys

  • Spice

    Sbeis

    Mae sesnin yn cyfeirio'n bennaf at berlysiau a sbeisys. Mae perlysiau yn ddail planhigion amrywiol. Gallant fod yn ffres, wedi'u sychu mewn aer neu'n ddaear. Sbeisys yw hadau, blagur, ffrwythau, blodau, rhisgl a gwreiddiau planhigion. Mae gan sbeisys flas llawer cryfach na fanila. Mewn rhai achosion, gellir defnyddio planhigyn i gynhyrchu perlysiau a sbeisys. Gwneir rhai cynfennau o gyfuniad o sbeisys lluosog (fel paprica) neu o gyfuniad o berlysiau (fel bagiau sesnin). Defnyddir yn helaeth mewn diet, coginio a phrosesu bwyd, u ...