Dynamig diwydiant - E-fasnach, Model datblygu masnach newydd

Ar Ionawr 22, siaradodd Gweinidog y Weinyddiaeth Fasnach am ddatblygiad y farchnad adwerthu ar-lein yn 2020, gan ddweud bod datblygiad y farchnad adwerthu ar-lein yn dangos tuedd gadarnhaol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a bod maint y farchnad wedi cyrraedd uchafbwynt newydd sbon. lefel. Yn ystod blwyddyn gyfan 2020, mae nodweddion marchnad manwerthu ar-lein Tsieineaidd fel a ganlyn: mae trawsnewid yr hen fodel busnes i un newydd wedi'i glymu, ac mae momentwm uwchraddio defnydd heb ei benderfynu; Mae e-fasnach drawsffiniol yn parhau i hyrwyddo datblygiad masnach ryngwladol; Mae e-fasnach wledig wedi'i uwchraddio, ac mae datblygiad e-fasnach wledig wedi'i ddyfnhau.

Adroddir bod llwyfannau e-fasnach monitro allweddol Tsieina wedi cronni mwy na 24 miliwn o werthiannau byw yn 2020, mae gwerthiannau addysg ar-lein wedi cynyddu mwy na 140% o gymharu â'r llynedd, ac mae ymgynghori â chleifion meddygol ar-lein wedi cynyddu 73.4% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Yn ogystal, mae gweithgareddau hyrwyddo siopa ar-lein ar raddfa fawr fel “Gŵyl Siopa Dwbl”, “618 ″,“ Dwbl 11 ″ a “Gŵyl Siopa Gŵyl y Gwanwyn Ar-lein” barhaus wedi hyrwyddo rhyddhau'r galw ac wedi rhoi hwb cryf i dwf y farchnad. . Mae'r defnydd o wyrdd, iach, “golygfa gartref” ac “economi tŷ” wedi dod yn fwy poblogaidd, ac mae twf offer ffitrwydd, bwyd iach, cynhyrchion diheintio a glanweithdra, offer cegin canol a phen uchel a chynhyrchion anifeiliaid anwes i gyd wedi rhagori 30%.

Yn ôl ystadegau tollau, bydd cyfaint mewnforio ac allforio e-fasnach drawsffiniol Tsieina yn cyrraedd 1.69 triliwn RMB yn 2020, cynnydd o 31.1%. Mae cydweithrediad Tsieina â 22 o wledydd ar e-fasnach Silk Road wedi dyfnhau, ac mae gweithredu canlyniadau cydweithredu dwyochrog wedi cyflymu. Ychwanegwyd 46 o barthau prawf cynhwysfawr e-fasnach trawsffiniol newydd, ac ychwanegwyd “modelau masnach allforio B2B e-fasnach 9710 ″ a“ 9810 ″ i hwyluso clirio tollau.

O ran e-fasnach wledig, cyrhaeddodd gwerthiannau manwerthu ar-lein gwledig 1.79 triliwn yuan yn 2020, i fyny 8.9% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae e-fasnach wedi cyflymu diwydiannu a datblygiad digidol galluogi amaethyddiaeth, ac mae cyfres o gynhyrchion amaethyddol wedi'u haddasu i'r farchnad e-fasnach yn parhau i werthu'n dda, gan roi hwb cryf i adfywio gwledig a lliniaru tlodi. Yn ôl data a ryddhawyd gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol, bydd gwerthiannau manwerthu ar-lein Tsieina yn 2020 yn cyrraedd 11.76 triliwn yuan, i fyny 10.9% flwyddyn ar ôl blwyddyn, a bydd gwerthiannau manwerthu ar-lein nwyddau corfforol yn cyrraedd 9.76 triliwn yuan, i fyny 14.8% flwyddyn ar ôl blwyddyn. , gan gyfrif am bron i chwarter cyfanswm gwerthiannau manwerthu nwyddau defnyddwyr.

Mae data'n dangos bod manwerthu ar-lein yn chwarae rhan gynyddol bwysig wrth hyrwyddo defnydd, sefydlogi masnach dramor, ehangu cyflogaeth a sicrhau bywoliaeth pobl, cyfrannu bywiogrwydd newydd at batrwm datblygu newydd lle mai'r cylch domestig yw'r prif gorff a'r cylchoedd domestig a rhyngwladol. yn atgyfnerthu ei gilydd.


Amser post: Chwefror-01-2021