Konjac

  • Konjac

    Konjac

    Mae Konjac yn fath o fwyd sy'n cael ei gynhyrchu yn ne China. Mae Konjac yn fwyd alcalïaidd buddiol, a all leihau poen y rhai sy'n bwyta gormod o fwyd asidig. Wrth fwyta konjac gyda'i gilydd, gall sicrhau cydbwysedd rhwng asid ac alcali yn y corff, sy'n fuddiol i iechyd pobl. Dechreuodd China drin konjac fwy na 2,000 o flynyddoedd yn ôl, ac ymledodd yn ddiweddarach i Japan, lle mae wedi dod yn un o'r bwyd gwerin mwyaf poblogaidd. Mae yna lawer o fathau o konjac, mewn sawl man yn ein gwlad mae pl ...